Skip to content
banner

Dự án vi tín dụng cho người nghèo trong Năm Thánh 2025 của Giáo hội Ý

BTT UBCLHB 03
2024-03-26 11:12 UTC+7 29
Trong tinh thần hướng về Năm Thánh 2025, qua Caritas, Giáo hội Ý đang chuẩn bị dự án vi tín dụng xã hội, để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường.

Vatican News

Trong cuộc họp báo kết thúc khoá họp thường niên vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Giuseppe Baturi của Gagliari, Tổng Thư ký Hội đồng Giám Mục Ý giải thích, sáng kiến này bao gồm việc thành lập một quỹ cho phép hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng thông thường. Đây không chỉ là vấn đề trợ giúp kinh tế, nhưng còn là tạo ra một mạng lưới liên đới xung quanh người có khả năng đồng hành với người cần giúp đỡ, nhờ vào sự can thiệp cũng có thể lấp đầy sự thâm hụt đang lan rộng trong tình trạng nghèo đói về kinh tế. Đó là một dấu hiệu đặc biệt về tình liên đới của Giáo hội Ý trong Năm Thánh.

Đức cha Tổng Thư ký cho biết số tiền vài triệu euro được phân bổ không chỉ là vấn đề của một Quỹ được cung cấp nhưng còn là một Quỹ yêu cầu nhiều đối tượng khác nhau hợp lực, ngay cả với sự đóng góp của các cá nhân. Giới hạn thu nhập tối đa và các hình thức tham gia cộng đồng xã hội đang được nghiên cứu. Thông tin chi tiết sẽ được trình bày trong những tháng tới. 

Tổng Thư ký kết luận: “Khác với các công cụ khác do Hội đồng Giám mục cung cấp trước đây, chẳng hạn như ‘vay Hy vọng’ dành cho doanh nghiệp, vi tín dụng xã hội là một công cụ đổi mới không nhằm vào các hoạt động kinh tế nhưng nhằm vào những người cần thoát ra khỏi tình trạng bị ràng buộc, và họ thực hiện được điều này nhờ sự giúp đỡ của người khác”.

Đọc bài viết gốc tại đây

Chia sẻ