Banner Top

Giới Thiệu Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình

Uỷ ban Công lý và Hoà bình Việt Nam (UBCLHBVN) là tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập trong Đại hội lần thứ XI tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2010, để cổ vũ công lý và hoà bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Cơ cấu tổ chức của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình

Ủy ban Công Lý và Hòa Bình bao gồm một Đức cha Chủ tịch Ủy ban, một hoặc nhiều Thư ký điều hành, các Trưởng ban tại mỗi giáo phận và cộng đoàn thánh hiến, các ban chuyên môn,và thiện nguyện viên, cộng tác viên.