Skip to content
banner

Sứ điệp Đức Giáo Hoàng

Tên tệp tin Dung lượng Định dạng Lượt xem Lượt tải Ngày đăng
Thông điệp Fratelli Tutti
272,92 kB docx 43 5 2023-07-21 09:27:12
182,73 kB docx 46 8 2023-07-12 16:05:18
1668164608-su-diep-vi-nguoi-ngheo-cua-dtc-phanxico.doc
831,00 kB doc 133 63 2022-11-11 18:03:28
275,68 kB docx 428 86 2022-10-02 02:25:26
45,50 kB docx 438 73 2022-10-02 02:20:33
201,72 kB docx 448 80 2022-10-02 02:16:14
ĐGH Gioan XXIII (Ngày 15-05-1961)
405,95 kB docx 407 92 2022-10-02 02:07:44
ĐGH Piô XII (Ngày 15-05-1956)
456,83 kB docx 445 75 2022-10-02 02:00:34
108,38 kB docx 407 84 2022-10-02 01:50:35
ĐGH Lê-ô XIII (Ngày 15-05-1891)
137,94 kB docx 308 64 2022-10-02 01:23:35