Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Đức Thánh Cha: Không thể có hoà bình nếu không có phát triển và giáo dục

Administrator
2023-01-25 22:56 UTC+7 170
Sáng thứ Hai 23/01/2023, Đức Thánh Cha tiếp các tình nguyện viên của Tổ chức của Ý về xoá nạn mù chữ trên thế giới. Ngài khuyến khích họ tiếp tục dấn thân xoá nghèo đói và thúc đẩy hoà bình qua giáo dục.

Đức Thánh Cha tiếp các tình nguyện viên của Tổ chức của Ý về xoá nạn mù chữ 


Ngọc Yến - Vatican News


Tổ chức bác ái do cha Carlo Muratore thành lập trong năm 1972. Sau thời gian truyền giáo ở Venezuela, linh mục người Ý này nhận ra nguyên nhân chính của nghèo đói là nạn mù chữ. Vì thế khi trở về quê hương cha đã thiết lập tổ chức thúc đẩy giáo dục. Trong 50 năm qua, tổ chức bác ái này đã tham gia xây dựng và hỗ trợ các trường học, tổ chức đào tạo giáo viên, xoá mù chữ và dạy nghề cho người lớn, đặc biệt là phụ nữ ở hơn 80 quốc gia. Mọi hoạt động của các tình nguyện viên nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và phẩm giá cho mọi người, thúc đầy nền văn hoá hoà bình qua các dự án liên văn hoá.


Trong buổi tiếp kiến các tình nguyện viên của tổ chức xoá nạn mù chữ, Đức Thánh Cha nhắc đến các Thông điệp được ban hành trong những năm 60 của thế kỷ trước, như Thông điệp Populorum Progressio - Phát triển các Dân tộc - của thánh Phaolô VI, và nhận định rằng cha Carlo Muratore đã nhận ra trong văn kiện này một điều rất quan trọng đó là “sự phát triển là đường dẫn đến hòa bình”, và “không thể có sự phát triển con người toàn diện nếu không có giáo dục”.


Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong các văn kiện này, đặc biệt Thông điệp Pacem in terris của Thánh Gioan XXIII vẫn còn phù hợp cho thế giới ngày nay, một thế giới mà nguyên nhân chính của tình trạng kém phát triển vẫn chưa được loại bỏ vì mô hình phát triển vẫn chưa thay đổi. Đây là nơi để Tổ chức bác ái thể hiện sự dấn thân. Đức Thánh Cha nói: “Hoạt động của anh chị em nhằm xoá bỏ một trong những nguyên nhân của tình trạng kém phát triển, đó là nạn mù chữ”.


Đức Thánh Cha khẳng định “ước mơ” của Thông điệp Populorum Progressio cũng như Thông điệp Fratelli tutti là ước mơ của Giáo hội, của Thiên Chúa, Đấng muốn một thế giới trong đó tất cả chúng ta có thể sống như anh chị em với nhau trong phẩm giá đầy đủ. Ngài nói: “Khi cộng tác với các nhà truyền giáo trong việc nghiên cứu và thực hiện một dự án giáo dục, hoặc hỗ trợ giáo dục, nhận con nuôi từ xa, anh chị em góp phần tạo ra một thế giới mở ra, nơi mọi người được đồng hành trong mọi giai đoạn cuộc sống, không chỉ để chu cấp những nhu cầu cơ bản, nhưng còn để họ có thể cống hiến hết sức mình”.


Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện, khích lệ các tình nguyện viên của Tổ chức bác ái tiếp tục nuôi dưỡng lòng nhiệt thành qua Tin Mừng, và xin Đức Mẹ đồng hành, ban cho họ niềm vui ra đi vội vã đến những hoàn cảnh đang cần được giúp đỡ.


Nguồn: vaticannews.va/vi

Chia sẻ