Skip to content
banner
Ngày quốc tế Lao động (01/05)

Cho trái đất thêm xanh – Số 4: Điện thoại lên đời – rác thải ra đời

BTT UBCLHB 00
2022-09-29 04:01:21 134

“Giá trị chính trong đời không phải là những gì bạn có được.

Giá trị chính trong đời là những gì bạn trở thành” (Jim Rohn)

🌍 Chương trình: 'Bạn đã biết hay chưa? Cho trái đất thêm xanh'

Thực hiện:

Nội dung: Sr. Anna Thanh Huyền, FMA

Dẫn chương trình: Sr. Thảo Ly, FMA

Kịch bản, quay, dựng, biên tập: Ban Truyền thông FMA VTN

Công tác: Chí Hào, Yến Linh


---------------------------------------------------------------------

DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ VIỆT NAM (FMA)

Trụ sở chính:

ĐC: 57 Đường số 4, P. Tam Phú. Tp. Thủ Đức

Email: dcdmph@gmail.com

Tel: 0283 896 0826

Chia sẻ