Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Thông điệp LAUDATO SI' về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta của Đức Thánh Cha Phanxicô.

BTT UBCLHB 03
2023-12-28 14:40 UTC+7 536
Thông điệp Laudato Si' là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong đó Ngài cho chúng ta nhìn thấy mộ hình ảnh về một thế giới được vận hành theo guồng máy tiêu thụ không giới hạn và việc phát triển thiếu sự bền vững và khôn ngoan. Qua đó, Ngài mời gọi mỗi người hoán cải sinh thái để chữa lành và bảo vệ trái đất trở thành nơi đáng sống của nhân loại.

xin độc giả mở tập tin đính kèm

Chia sẻ