Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Cho trái đất thêm xanh -số 28: Sống hạnh phúc góp phần bảo vệ môi trường

BTT UBCLHB 03
2024-06-29 10:58 UTC+7 31

Thực hiện

Trách nhiệm chương trình Sr. Maria Anh Thi, FMA

 Nội dung: Sr. Anna Thanh Huyền, FMA

 Kịch bản: Sr. Teresa Phạm Mai, FMA

Dẫn chương trình: Sr. Maria Kim Ngân, FMA

Quay phim - dựng phim: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA

Ban Truyền thông FMA VTN

---------------------------------------------------------------------

DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ VIỆT NAM (FMA)

 Trụ sở chính:

 ĐC: 57 Đường số 4, P. Tam Phú. Tp. Thủ Đức

Email: dcdmph@gmail.com

 Tel: 0283 896 0826

Chia sẻ