Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Cho trái đất thêm xanh- Số 30: Phút tĩnh lặng trước bữa ăn bảo vệ Trái đất

BTT UBCLHB 03
2024-06-29 16:10 UTC+7 33

Thực hiện

Trách nhiệm chương trình

Sr. Maria Anh Thi, FMA

Nội dung: Sr. Anna Thanh Huyền, FMA

Kịch bản: Sr. Teresa Phạm Mai, FMA

Dẫn chương trình: Sr. Maria Thảo Ly, FMA

Cộng tác: Gia đình Anh chị Thiên - Ngân

Quay phim: St. Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Dựng phim: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA

Ban Truyền thông FMA VTN

---------------------------------------------------------------------

DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ VIỆT NAM (FMA)

Trụ sở chính:

ĐC: 57 Đường số 4, P. Tam Phú. Tp. Thủ Đức

Email: dcdmph@gmail.com

Tel: 0283 896 0826

Chia sẻ