Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Cho trái đất thêm xanh- Số 29: Thiên nhiên và chữa lành

BTT UBCLHB 03
2024-06-29 15:50 UTC+7 39

Thực hiện

Trách nhiệm chương trình

Sr. Maria Anh Thi, FMA

Nội dung: Sr. Anna Thanh Huyền, FMA

Kịch bản: Sr. Teresa Phạm Mai, FMA

Dẫn chương trình: Sr. Maria Thảo Ly, FMA

Quay phim - dựng phim: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA

Ban Truyền thông FMA VTN

---------------------------------------------------------------------

DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ VIỆT NAM (FMA)

Trụ sở chính:

ĐC: 57 Đường số 4, P. Tam Phú. Tp. Thủ Đức

Email: dcdmph@gmail.com

Tel: 0283 896 0826

Chia sẻ