Skip to content
banner
Ngôn ngữ

Để Laudato Si’ Tiếp Cận Cồng Đồng Châu Á Một Cách Liên Tục (Phần tiếp theo)

BTT UBCLHB 03
2024-05-11 16:57 UTC+7 86

TRÁI ĐẤT VÀ BẠN

[Hiểu được mối tương quan giữa Trái Đất và nhân loại chúng ta]

Trái đất là một sinh vật sống. Hành tinh này có màu xanh là có một lý do, đó là nước. “Nước” là thứ khiến cho hành tinh này tồn tại

Toàn thể vũ trụ được tạo thành từ các yếu tố giống như cơ thể chúng ta với nhiều sự kết hợp khác nhau, do đó cho phép tồn tại một cách đa dạng. Vì tất cả chúng ta đều được tạo thành từ những nguyên tố giống nhau hoặc “những thứ sau” như carbon, hidrô, nitơ, oxy với nhiều cách kết hợp khác nhau nên mọi thứ đều được liên kết với nhau. Tất cả các hành tinh kết nối với Mặt Trăng, cây cối của chúng ta được kết nối với núi và đại dương, sông ngòi được kết nối với con người và các sinh vật sống. Mạng lưới cuộc sống kết nối thứ này với thứ khác. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều là một và là một phần của “Tổng Thể”. 

Chúng ta được tạo thành từ những yếu tố tạo nên trái đất. Vì vậy, chúng ta không thể sống trên Sao Hỏa, hay Mặt Trăng. Thức ăn chúng ta ăn trở thành một phần cơ thể và con người của chúng ta – nhờ đó chúng ta phát triển. Chúng ta là một phần thân thiết của hành tinh, chúng ta không đến từ bất cứ nơi nào khác. Để đảm bảo chúng ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên hành tinh này, chúng ta phải bảo tồn môi trường nuôi sống chính mình. Chúng tôi là những người được ủy thác cho hành tinh này và các nguồn tài nguyên trong đó.  

Phiên họp 1:

Thời gian: 30 phút

Chủ đề: Trái đất và bạn

Người chơi hãy bắt đầu: Mạng lưới cuộc sống. 

Trò chơi Quả Bóng Len

Người hướng dẫn sẽ tập họp những người tham gia thành một vòng tròn và thiết lập hệ thống bằng cách sử dụng các ghi chú bên dưới, đồng thời hướng dẫn những người chơi nhận quả bóng len. Người hướng dẫn sẽ quấn đầu dây của quả bóng len vào ngón tay, sau đó giải thích cho những người còn lại, người hướng dẫn xác định loài nào và những thông tin cơ bản về loài đó rồi chuyền quả bóng len cho bất kỳ người nào khác trong vòng tròn.

Ví dụ: Người hướng dẫn nói: “Tôi thích ‘tê giác’ vì chúng to lớn và không sống theo bầy đàn. Tê giác giẫm đạp lên bất kỳ ngọn lửa nào trong rừng để ngăn chặn cháy rừng, đáng tiếc là chúng đang bị giết để lấy sừng”.

Sau khi nói xong, người hướng dẫn ném quả bóng len cho người tham gia khác với một đầu quấn vào ngón tay. Người tham gia hiện có quả bóng len sẽ quấn ngón tay của mình vào quả bóng len và giải thích loài thực vật hoặc động vật mà họ xác định được và ném quả bóng len cho người tham gia khác. Tất cả những người tham gia đều có sợi len quấn quanh ngón tay và nối chúng với nhau.

Người hướng dẫn lưu ý người chơi:

Toàn bộ vũ trụ đã mất 4,5 tỷ năm để hình thành. Sự cân bằng tốt đẹp này đã cho phép nhiều loài khác nhau phát triển. Côn trùng, động vật, các loài chim, các vi sinh vật phải mất rất nhiều năm mới đạt đến giai đoạn này. Nếu chúng ta chia nhỏ thêm về cách chúng ta nhận thấy sự kết nối này. 

- Cây sử dụng ánh sáng mặt trời và carbon dioxide để tạo ra thức ăn và oxy.  

- Mặt trời làm nước biển bốc hơi và tạo thành mây. Những đám mây này đến khu vực xa xôi và bị kéo theo những ngọn núi và cây cối còn được gọi là khu vực lưu vực. Ở đây mưa rơi xuống sông, suối và làm cho giếng có nước. Thực vật và mọi sinh vật đều tiêu thụ nước này và phát triển. Nếu các loài tuyệt chủng, mạng lưới này sẽ yếu đi và cuối cùng tất cả đều bị hủy diệt. Người hướng dẫn sẽ rời khỏi mạng lưới trước và sau đó những người khác sẽ lần lượt rời khỏi mạng lưới bằng cách thả ngón tay ra khỏi sợi len. 

Phản tỉnh:

Chúng ta đã làm hỏng mạng lưới như thế nào?

Hành động và ý thức:

Kết nối với một cái cây. Bịt mắt người tham gia đến gần một cái cây để thiền, nghe, ngửi và suy niệm. Hãy tháo bịt mắt ra và quan sát hoặc nhìn và trở lại phòng họp để trao đổi rút kinh nghiệm.

Mục đích là cảm hóa người tham gia.

Mời bạn hãy xem những bộ phim sau:

1. Nasa space of view of a living planet.

2. I am Earth – Julia Roberts (Convervation International).

Cosmos, stars – We are their Children – Carl Sagan. ( còn tiếp)

Chia sẻ