Skip to content
banner
Ngôn ngữ

CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH CÙNG VỚI ĐTC PHANXICÔ

BTT UBCLHB 03
2024-05-28 10:36 UTC+7 55
Ngày 23 tháng 5 vừa qua, Văn phòng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC) đã gửi đến các Hội đồng Giám mục bản văn “Mẫu cầu nguyện chung” cho hoà bình. Đây là sáng kiến của International Forum Catholic Action, tổ chức giáo dân được Toà Thánh chuẩn y, đã thực hiện 10 năm nay. Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam trân trọng giới thiệu bản Việt ngữ để các cộng đoàn cùng hiệp thông và cầu nguyện trong ngày 8 tháng 6 năm 2024.

I.                  KHAI MẠC

Chủ sự:          Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần

Cộng đoàn:    Amen

Chủ sự:           Nguyện xin Chúa thương nhìn đến chúng con,

xin dẫn chúng con bước trên con đường hòa bình,

bây giờ và cho đến muôn đời.

 

II.               KINH HÒA BÌNH theo Thánh Phanxicô

(Chuyển ngữ bản tiếng Anh dựa theo lời Kinh Hòa Bình của cha Kim Long)

Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa

để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

đem tin kính vào nơi nghi nan,

chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,

dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con

tìm an ủi người hơn được người ủi an,

tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,

tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.

Vì chính khi cho đi là khi được nhận lãnh,

khi thứ tha là khi được tha thứ,

chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Amen

 

III.            LỜI CHÚA (Ga 14, 25-27)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

25 Thầy nói với các con những điều này đang khi Thầy còn ở với các con.

26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Đấng mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy các con mọi điều và làm cho các con nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với các con.

27 Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban. Đừng để lòng các con xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.

 

IV.            THINH LẶNG SUY NIỆM

 

V.               LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ sự : Chúa Giêsu mong muốn tất cả mọi người được nên một, như Chúa và Chúa Cha là một, chúng ta cùng đồng tâm hợp ý dâng lời cầu nguyện:

1.     Xin cho những người đang đau khổ vì các cuộc xung đột tại Israel, Palestine, Gaza, Irak, Syria, Ukraina, Myanmar, nhận được ơn an ủi của Chúa Thánh Thần.

2.     Xin cho các vị lãnh đạo các quốc gia, biết nghe theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô để tiến hành thực hiện các giải pháp mang lại hòa bình.

3.     Xin cho các quốc gia trên thế giới không đánh mất niềm hy vọng, và những ai đang hứng chịu chiến tranh và khủng bố, luôn đứng vững và kiên nhẫn mong đợi hòa bình.

4.     Chúng ta cầu nguyện cho những ai vẫn duy trì xung đột và khước từ những giá trị của Tin Mừng, không đón nhận lời dạy của Chúa Giêsu.

5.     Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình đang phải sống giữa chiến tranh và xung đột chính trị.

6.     Chúng ta cầu xin cho nền hòa bình có thể chữa lành các vết thương, đảm bảo sự an toàn, ngự trị trong trái tim và nơi chúng ta sinh sống.

7.     Xin cho lời chúng ta nguyện cầu cho hòa bình nên như làn hương bay lên cao, và cho mọi dân tộc luôn sống trong hy vọng và mãi được an toàn.

8.     Xin cho những ai đang chịu bách hại vì niềm tin tôn giáo, luôn được kiên vững chiến đấu, xin cho các Kitô hữu đang gặp chống đối vì đức tin, cũng luôn được Chúa chúc lành và vững lòng trông cậy.

9.     Chúng ta cầu nguyện cho những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề do thiếu vắng hòa bình tại nhiều nơi trên thế giới, xin Chúa Thánh Thấn gửi đến những người lãnh đạo biết mang lại cho họ hòa bình và công lý.

10. Xin cho các nhà chính trị và những người đang nắm giữ vận mạng nhân loại, luôn biết hành động cho hòa bình và vì thiện ích chung, biết trân trọng các tổ chức quốc tế và sẵn sàng đối thoại với nhau.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con nỗi khao khát và lòng can đảm để sống trong yêu thương và hợp nhất như Ba Ngôi Thiên Chúa, là Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn :    Amen 

 

VI.            LỜI CẦU NGUYỆN CHO HÒA BÌNH

(của Đức Thánh Cha Phanxicô, 8.6.2014)

Chủ sự :          Chúng ta dâng lời cầu nguyện,


Lạy Chúa là Thiên Chúa của hòa bình, xin nghe lời chúng con cầu nguyện.

Chúng con đã cố gắng rất nhiều lần và qua nhiều năm tháng

để giải quyết các cuộc xung đột bằng uy quyền, bạo lực và vũ khí của chúng con.

Chúng con đã trải qua biết bao nhiêu thời điểm thù nghịch và đen tối;

biết bao nhiêu máu đã đổ ra;

bao nhiêu sinh mạng đã mất đi;

bao nhiêu hy vọng đã bị chôn vùi …

nhưng các cố gắng của chúng con đã là vô ích.

Giờ đây, lạy Chúa, xin đến giúp chúng con.

Xin ban cho chúng con hòa bình,

xin dạy chúng con sống hòa bình;

xin dẫn bước chúng con trên con đường hòa bình.

Xin cho dôi mắt và trái tim chúng con được mở ra,

cho chúng con được can đảm nói lên :

“Không bao giờ để cho chiến tranh xảy ra nữa”;

“Chiến tranh làm mất đi tất cả”.

Xin cho trái tim chúng con được đầy nghị lực

để thực hiện những bước đi thiết thực tìm đến hòa bình.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của Abraham,

Thiên Chúa của các vị Ngôn sứ,

Thiên Chúa của Tình Yêu,

Chúa đã tạo dựng và kêu gọi chúng con sống như anh chị em với nhau.

Xin ban cho chúng con sức mạnh để luôn là khí cụ của hòa bình;

xin cho chúng con nhận ra

tất cả những người chúng con gặp gỡ đều là anh em chị em của chúng con.

Xin cho chúng con cảm nhận được tiếng kêu của dân chúng đang khẩn nài chúng con

làm cho những vũ khí chiến tranh biến thành những công cụ hòa bình,

làm cho nỗi lo ngại đối với nhau trở nên sự tin tưởng chân thành,

và lời tranh cãi trở nên lời tha thứ.

Xin Chúa cho ngọn lửa hy vọng luôn được thắp sáng trong chúng con,

để chúng con biết nhẫn nại và kiên trì sử dụng phương thức đối thoại và hòa giải.

Đây chính là cách thế để hòa bình được vinh thắng,

và những chữ “chia rẽ”, “hận thù” và “chiến tranh”

sẽ bị xóa bỏ khỏi trái tim của tất cả mọi người.

Lạy Chúa, xin làm dịu đi tính bạo lực trong lời nói và hành động của chúng con.

Xin canh tân trái tim và tinh thần chúng con,

để hai chữ “anh em” luôn đưa chúng con đến với nhau,

và cách chúng con sống sẽ luôn mãi là Shalom, Hòa bình, Salaam.

Cộng đoàn :    Amen

 

VII.         NHỜ LỜI CHUYỂN CẦU CỦA ĐỨC MARIA, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH


Lạy Mẹ Maria, xin đoái nhìn chúng con đang đến trước tôn nhan Mẹ đây.

Mẹ là Mẹ của chúng con, Mẹ biết chúng con đang chiến đấu và bị thương tích.

Lạy Nữ Vương Hòa bình, Mẹ đang đau khổ với chúng con và cho chúng con,

Mẹ nhìn thấy biết bao nhiêu người con của Mẹ đang gặp khốn khổ

vì những cuộc xung đột và chiến tranh đang xé nát thế giới chúng con.

Đây là giờ khắc đen tối. Thưa Mẹ, đây là giờ khắc đen tối.

Trong giờ khắc đen tối này, chúng con ngước nhìn lên Mẹ,

và thấy ánh sáng tỏ rạng từ dung nhan Mẹ,

chúng con phó dâng bản thân và những khó khăn của chúng con cho Trái tim từ mẫu của Mẹ, Mẹ biết rõ những âu lo và nỗi sợ hãi của chúng con. (…)

Lạy Mẹ Maria,

giờ đây, xin Mẹ một lần nữa hãy cứu giúp chúng con đang gãy đổ vì xung đột

và nát tan vì bom đạn.

Xin ghé mắt nhân từ nhìn đến gia đình nhân loại chúng con,

đang lạc xa đường đến hòa bình,

vẫn thích làm Cain hơn là Abel

và đã đánh mất khả năng nhận ra anh chị em mình đang sống trong cùng một ngôi nhà.

Xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới chúng con

đang có quá nhiều biến loạn và hiểm nguy đáng ngại.

Xin dạy chúng con biết quý trọng và chăm lo cho tất cả và từng mạng sống con người,

biết dẹp bỏ sự điên rồ của chiến tranh, chỉ mang đến cái chết và hủy diệt tương lai.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nhiều lần đến để thúc bách chúng con cầu nguyện và hoán cải,

nhưng vì chỉ biết lo cho bản thân và bận tâm về các công việc trần thế,

chúng con đã giả điếc làm ngơ không nghe lời Mẹ.

Phần Mẹ, Mẹ vẫn luôn yêu thương, Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng con.

Xin Mẹ cầm tay dẫn bước cho chúng con.

Đoàn dân tín hữu vẫn gọi Mẹ là Rạng đông của ơn cứu độ,

xin Mẹ chiếu rọi ánh sáng vào bóng đêm của những xung đột.

Mẹ là Cung điện của Chúa Thánh Thần,

xin soi dẫn các nhà lãnh đạo tìm thấy lối đi dẫn đến hòa bình.

Mẹ là Nữ vương các dân tộc, xin hòa giải đoàn con của Mẹ đang bị sự dữ lôi kéo,

đang mù lòa do quyền lực và hận thù.

Mẹ ở gần bên tất cả mọi người,

xin Mẹ thu ngắn lại khoảng cách đang chia rẽ chúng con.

Mẹ xót thương tất cả mọi người,

xin dạy chúng con biết quan tâm đến nhau.

Mẹ cho chúng con thấy tình yêu của Chúa,

xin cho chúng con trở nên chứng tá của ơn an ủi và phúc hòa bình.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Hòa bình,

xin tuôn đổ vào trái tim chúng con ơn bình an thuận hòa của Thiên Chúa.

Amen.

 

PHÉP LÀNH KẾT THÚC

Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha

Chủ sự : Xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em.

Xin Tôn nhan nhân hiền của Chúa tỏa sáng trên anh chị em.

Xin Chúa yêu thương và ban bình an của Người cho anh chị em.

Cộng đoàn      Amen.

Chia sẻ